یکشنبه ۱۳۸۹/۰۷/۱۱

نقش راه پله در طراحی

 محاسبه پله از لحاظ ارتفاع ومکان مورد استفاده

موارد استعمال

زاویه پله با تقریب

طول یا کف پله(cm)

ارتفاع هر پله(cm)

پله های پارک ها ،خیابان

نمایشگاهها ، تفریح گاهها

و به طور کلی در فضای باز

17 – 17.5

20 – 19

22 - 21

40 – 38

38 – 36

36 - 34

12

13

14

پله 

چند تذکر

اگر ارتفاع پله با کف پله ، نسبت مستقیم داشته باشد ، یعنی با ازدیاد یا کم شدن یکی ، دیگری زیاد و کم می شود ( با در نظر گرفتن قدم معمولی 64 سانتی متر ) دو حالت پیش می آید:

1- اگر با ازدیاد ارتفاع پله ، کف پله زیاد شود ، در این صورت شخصی که پله را صعود یا نزول می کند ، مجبور است روی کف پله مقداری راه برود.

2- اگر با کم شدن ارتفاع پله ، کف پله کاهش پیدا کند ، در موقع بالا رفتن ، پای شخص به پله بعدی برخورد خواهد کرد و در موقع پایین آمدن چون کف پله کاهش پیدا کرده ، امکان لغزیدن هست.

میتوان از ساتگاه پله جهت شکستن اختلاف سطح ویاجاد فضای مناسب در جهت خلاف شیب چه به صورت عمود برسطح شیب وهم به صورت افقی استفاده کرد برای این منظور وبه جهت ایجاد فضای بیشتر میتوان دستگاه پله را با ایجاد یک یا چند پاگرد اجرا کرد تا فضای بیشتری ایجاد شده وهم امکان دست رسی آسانتر را فراهم نمود به تصویر زیر نگاه کنید در این طرح با استفاده از مصالح کاملا طبیعی بهره گرفته شده است.

نکته قابل توجه این طرح شکستن اختلاف سطح خیلی زیاد با استفاده از تخته سنگ وبه جهت مهار بیشتر دیواره اجرای یک دستگاه پله پشت آن استحکام دیواره را نیز تظمین کرده است.

منبع:

http://peyvandsabz.blogfa.com

 

 

موفق باشید

"نفس ۸۷"

نوشته شده توسط فرشته علیزاده در 14:14 |  لینک ثابت   •